ریاگان برای آموختن آکادمی باغ کتاب تهران

انتقال خون

ویکی آکادمی | انتقال خون به فرآیند خون گرفتن از یک نفر –اهدا کننده- و دادن آن ..

1 سال پیش
287

جراحی

ویکی آکادمی | جراحی یک فرایند پزشکی برای حذف یا اصلاح بافت‌های بدن در درمان ..

1 سال پیش
244

دیالیز کلیه

ویکی آکادمی | دیالیز، نوعی مراقبت پزشکی از افرادی است که به دلیل اثرات جانبی ..

1 سال پیش
244

لقاح مصنوعی

ویکی آکادمی | لقاح مصنوعی یا IVF تکنیکی است که امکان حاملگی را برای بعضی از زنان ..

1 سال پیش
284

داروها

ویکی آکادمی | به طور کلی، دارو ماده شیمیایی است که عملکرد عادی بدن را تغییر دهد. ..

1 سال پیش
222

سرطان

ویکی آکادمی | سرطان، نوعی بیماری است که به دلیل تقسیم سلولی غیر‌قابل‌کنترل ..

1 سال پیش
241

بیماری‌های عفونی

ویکی آکادمی | بیماری‌های عفونی که در اثر حمله عوامل بیماری‌زا مانند باکتری‌ها ..

1 سال پیش
252

دستگاه عصبی

ویکی آکادمی | دستگاه عصبی، بزرگراه اطلاعاتی طولانی است که مغز برای ارسال دستورالعمل‌ها ..

1 سال پیش
262

دستگاه پوششی

ویکی آکادمی | دستگاه پوششی شامل بزرگ‌ترین اندام بدن انسان یعنی پوست و متعلقات ..

1 سال پیش
270